Pædagogisk Massage

Pædagogisk massage arbejder med sansning, kropsbevidsthed og selvforståelse ved hjælp af særligt tilpassede massageformer.

Pædagogisk massage er en særligt hensyntagende massageform, hvor pædagogisk viden kombineres med evnen til at kommunikere gennem berøring, nærvær og interaktion.

Der sættes fokus på kvaliteten i samspillet mellem giver og modtager, da den har afgørende betydning for trivsel, udvikling og læring. Massagen fremmer vilkårene for at skabe fortrolighed, nærvær og tillid, og når tilliden bliver gensidig, får det indflydelse på udvikling af selvfølelse og selvtillid samt evne til relationsdannelse, og derved bliver massagen et specialterapeutisk redskab.

Berøring stimulerer følesansen, som er en af de primære sanser for tilknytning, læring samt erkendelse af omverdenen og os selv.

Fysiske og psykiske belastninger sætter sig som spændingstilstande i kroppen. Disse kan let opstå på baggrund af hverdagens gøremål, muskelspændinger, smerter i bevægeapparatet samt mental uro, angst, sanseforstyrrelser og generel mistrivsel. Pædagogisk massage er en velværende massageform, der med sin tilgang og metoder går ind og understøtter nervesystemet, og bidrager hermed til udvikling af ro, afspændthed samt krops -og selvbevidsthed.

Massage har mange positive og givende effekter

Virker smertelindrende

Stimulerer nervesystemet

Sænker puls og blodtryk, hvilket kan resultere i lavere stress – og angstniveau.

Frigiver hormoner;

Serotonin; Har indflydelse på humør, indlæring, søvn.

 Endorfiner; Virker smertreducerende, giver velbehag og ro.

Oxytocin; Reducerer angst, sænker puls og blodtryk.

Øger blodgennemstrømningen

Skaber kropsbevidsthed

Udgangspunkt i dine udfordringer og behov

Der tages udgangspunkt i modtagerens behov, kropssprog og signaler, for på bedste vis, at skabe en oplevelse der giver grobund for velvære, ro samt bevidsthed om egen krop og følelser.

Hvordan foregår behandlingen

Massagen udføres ud fra samarbejde og samtale omkring dine behov og ønsker for behandlingen. Det er vigtigt at du i behandlingen søger at lytte til din krop, hvad du finder behageligt og ikke. Din eneste opgave er ellers at slappe af og give dig selv et velfortjent frirum.

 

Der benyttes kun Økologiske olier fra Urtegården.

Behandlingerne egner sig til børn og voksne i alle aldre og til alle behov

______________________________

Massageformer

Der findes forskellige massageformer, som på hver sin vis har til formål at tilgodese modtagere med forskellige forudsætninger og behov, både hvad gælder såvel normal – som specialområde.

Se mere under “Massageformer”

Behandlingstider er inkl. af- og påklædning samt samtale.

Medbring 2 stk. lagener.

Behandlingen kan foregå hos dig eller i kliniklokale i Privaten i Øster Sundby

Navigation